Date Day Event
02 January 2011 Sunday Shivaratri
01 February 2011 Tuesday Shivaratri
02 March 2011 Wednesday Maha Shivaratri
01 April 2011 Friday Shivaratri
01 May 2011 Sunday Shivaratri
31 May 2011 Tuesday Shivaratri
29 June 2011 Wednesday Shivaratri
29 July 2011 Friday Shivaratri
27 August 2011 Saturday Shivaratri
25 September 2011 Sunday Shivaratri
25 October 2011 Tuesday Shivaratri
23 November 2011 Wednesday Shivaratri
23 December 2011 Friday Shivaratri

Amavasai 2011 / Pournami 2011 / Pradosham 2011 / Karthigai 2011 / Ashtami 2011 / Navami 2011 / Sashti 2011 / Sankatahara Chathurthi 2011 / Thiruvonam 2011 / Matha Sivarathiri 2011 / Ekadhasi 2011 / Chathurthi 2011