Date Day Event
21 January 2012 Saturday Shivaratri
20 February 2012 Monday Maha Shivaratri
20 March 2012 Tuesday Shivaratri
19 April 2012 Thursday Shivaratri
19 May 2012 Saturday Shivaratri
17 June 2012 Sunday Shivaratri
17 July 2012 Tuesday Shivaratri
15 August 2012 Wednesday Shivaratri
14 September 2012 Friday Shivaratri
13 October 2012 Saturday Shivaratri
12 November 2012 Monday Shivaratri
11 December 2012 Tuesday Shivaratri

Amavasai 2012 / Pournami 2012 / Pradosham 2012 / Karthigai 2012 / Ashtami 2012 / Navami 2012 / Sashti 2012 / Sankatahara Chathurthi 2012 / Thiruvonam 2012 / Matha Sivarathiri 2012 / Ekadhasi 2012 / Chathurthi 2012