Date Day Sashti Viratham
25 January 2015 Sunday Sashti Viratham
23 February 2015 Monday Sashti Viratham
25 March 2015 Wednesday Sashti Viratham
23 April 2015 Thursday Sashti Viratham
23 May 2015 Saturday Sashti Viratham
22 June 2015 Monday Sashti Viratham
21 July 2015 Tuesday Sashti Viratham
20 August 2015 Thursday Sashti Viratham
19 September 2015 Saturday Sashti Viratham
18 October 2015 Sunday Sashti Viratham
12 November 2015 Thursday Sashti Viratham day 1
13 November 2015 Friday Sashti Viratham day 2
14 November 2015 Saturday Sashti Viratham day 3
15 November 2015 Sunday Sashti Viratham day4
16 November 2015 Monday Sashti Viratham day 5
17 November 2015 Tuesday Soora Samharam
18 November 2015 Wednesday Tiru Kalyanam
16 December 2015 Wednesday Subrahmanyan Shasti

Amavasai 2015 / Pournami 2015 / Pradosham 2015 / Karthigai 2015 / Ashtami 2015 / Navami 2015 / Sashti 2015 / Sankatahara Chathurthi 2015 / Thiruvonam 2015 / Matha Sivarathiri 2015 / Ekadhasi 2015 / Chathurthi 2015