Wedding Muhurtham Dates January 2018

2018Jan19Friday (Valarpirai)
2018Jan22Monday (Valarpirai)
2018Jan28Sunday (Valarpirai)

Wedding Muhurtham Dates February 2018

2018Feb4Sunday
2018Feb5Monday
2018Feb7Wednesday
2018Feb11Sunday
2018Feb19Monday (Valarpirai)
2018Feb26Monday (Valarpirai)

Wedding Muhurtham Dates March 2018

2018Mar4Sunday
2018Mar5Monday
2018Mar8Thursday
2018Mar15Thursday
2018Mar19Monday (Valarpirai)
2018Mar26Monday (Valarpirai)
2018Mar30Friday (Valarpirai)

Wedding Muhurtham Dates April 2018

2018Apr20Friday (Valarpirai)
2018Apr22Sunday (Valarpirai)
2018Apr25Wednesday (Valarpirai)
2018Apr27Friday (Valarpirai)

Wedding Muhurtham Dates May 2018

2018May2Wednesday
2018May4Friday
2018May6Sunday
2018May7Monday
2018May13Sunday
2018May20Sunday (Valarpirai)
2018May25Friday (Valarpirai)
2018May27Sunday (Valarpirai)

Wedding Muhurtham Dates June 2018

2018Jun3Sunday
2018Jun4Monday
2018Jun17Sunday (Valarpirai)

Wedding Muhurtham Dates July 2018

2018Jul1Sunday
2018Jul2Monday
2018Jul5Thursday
2018Jul11Wednesday

Wedding Muhurtham Dates August 2018

2018Aug23Thursday (Valarpirai)
2018Aug29Wednesday
2018Aug30Thursday

Wedding Muhurtham Dates September 2018

2018Sep6Thursday
2018Sep12Wednesday (Valarpirai)

Wedding Muhurtham Dates October 2018

2018Oct19Friday (Valarpirai)
2018Oct28Sunday
2018Oct31Wednesday

Wedding Muhurtham Dates November 2018

2018Nov4Sunday
2018Nov5Monday
2018Nov9Friday (Valarpirai)
2018Nov11Sunday (Valarpirai)
2018Nov14Wednesday (Valarpirai)
2018Nov25Sunday
2018Nov28Wednesday

Wedding Muhurtham Dates December 2018

2018Dec2Sunday
2018Dec12Wednesday (Valarpirai)
2018Dec13Thursday (Valarpirai)
2018Dec14Friday (Valarpirai)